Thursday, March 14, 2013

Anggota Kelas X.9 SMANSA Pinrang


X.9 adalah salah satu kelas di SMA Neg. 1 Pinrang tahun 2012-2013 yang dibina oleh Drs. Ali Dollah.
jumlah siswa kls X.9 ada 34 orang . 24 cewek dan 10 cowok.
berikut ini adalah siswa-siswa dari kelas X.9 ::

1.   Andi Tenri Ola Mangga Berani (A. Tenri)
2.   A. Khadijah Nur Ramadhana (A. Ijha)
3.   Aulia Rupaidah (Aulia)
4.   Dewi Rininta (Rinta)
5.   Endan Pratiwi Mashud (Endang)
6.   Fatmawati (Fatmah/Ara'e)
7.   Gusti Ayu Rukmini (Gusti)
8.   Hasda (Hasda)
9.   Ihda Rupaida Ibrahim Putri (Ihda)
10. Jumaliah Muh. Nur (Jum)
11. Mardiana Mahmuddin (Anha)
12. Miftahul Jannah (Itha)
13. Nur Ainy Bachar (Ainy)
14. Nur Azmi (Asmi)
15. Nurfaathirah Abdullah (Nunung)
16. Nurmia (Mia)
17. Nurul Hidayati (Nuyuld)
18. Qiyadah Mukhlisah (Qia)
19. Riq'ah Sri Afifah Mursidin (Riqah)
20. Resky Syam (Khiki)
21. Sitti Ardianty Rauf (Dian)
22. Sriwana Nasma (Wana)
23. Triasih Tariyono (Tri)
24. Wini Asifah (Wini)
25. Achmad Jaelani (Jae)
26. Andi Try Fajar (Fajar)
27. Arwan Yahya (Arwan)
28. Hamzah Taju (Hamzah)
29. Kholid Jamaluddin (Kholid)
30. Muh. Jamil Pratama (Jamil/PJ)
32. Muh. Syafri (Syafri)
33. Taufiq Jaya (Taufiq)
34. Wahyudi (Udhy)sda

0 komentar:

Post a Comment